Toetus eraisikutele vee- ja kanalisatsioonitorustiku rajamiseks Trüki

 

SA Keskkonnainvesteeringute Keskus plaanib lähiajal avada täiendava toetusmeetme eraisikutele vee- ja kanalisatsioonitorustiku rajamiseks liitumispunktist hooneteni.

Peamine põhjus miks toetust eraldatakse tuleneb sellest, et EL abirahade eest ehitatud ühisveevärgi ja kanalisatsioonisüsteemidega ei ole olude sunnil olnud paljud kinnistuomanikud võimelised ühendama oma majapidamisi.

Hetkel puudutab ettevalmistatav toetus üle 2000 ie piirkondi, mis tähendab, et antud toetust oleks võimalik taotleda eeldatavasti 2019 aasta augustiks valmiva Aruküla ÜVK-ga liitumiseks.

Vastava meetme täpsema sisuga on võimalik tutvuda alloleval lingil ja täpsustada tingimusi ja võimalusi SA Keskkonnainvesteeringute Keskusega.

 Link KIKi ettekandele ->>