Korduma kippuvad küsimused Trüki

 

ARVELDAMINE

Alates 01.02.2017 rakendab OÜ Raven arveldusteenustasu 2,40 eurot koos käibemaksuga, mis hakkab kajastuma alates 01.03.2017 kõikidel OÜ Raven poolt ühisvee ja -kanalisatsiooni arvetel kaasomandis olevatele kinnistule ühe teenuse eest mitme arve väljastamisel (kaasomandis olevatele korteritele või paariselamutele).

Prognoosarved

Juhul kui veearvesti näit on tähtaegselt edastamata, siis koostame arved eelneval arvestusperioodil kasutatud koguse järgi ning järgneval arvestusperioodil toimub koguse tasaarveldus teatatud tegeliku arvestinäidu alusel.

Prognoositud koguse  alusel esitatud arve ei pruugi kajastada tegelikku tarbimist.

Arvete edastamine

E-arve intenetipanka.

E-arvet on võimalik tellida kõikide pankade klientidel. Selleks võtke ühendust Raven OÜ klienditeenindusega telefonil 607 0426 või e- posti aadressil E-mail on kaitstud spämmirobotite eest, Javascript peab olema sisse lülitatud

Arve e-posti aadressile.

E-arve on võimalik tellida oma e-posti aadressile.  Teavitades klienditeenindust E-mail on kaitstud spämmirobotite eest, Javascript peab olema sisse lülitatud , millisele e- posti aadressile soovite edaspidi arved saada.

Paberarve postkasti.

Kui Te pole avaldanud soovi saada e- arvet internetipanka või e-posti aadressile, saadetakse paberarve postiga.

Arvete eest tasumine

E-arve püsimakse. 

Mugavaim ja lihtsaim viis arvete  tasumiseks. E-arve püsimakse lepingu saate sõlmida oma panga internetipangas või pangakontoris.

Oma panga internetipank.

Maksekorraldusele tuleb märkida viite- ja arve number. Viitenumber arvel on kohustuslik, ilma selleta kanne pangast üle ei tule.

Sularahamaksed.

Sularahas võetakse makseid vastu Raasiku valla lähimas AS Eesti Post (Omniva) klienditeeninduses.

Tasumata arved

Kui maksetähtaeg on ületatud 90 päeva, klient korduvatele meeldetuletustele ei reageeri ning maksegraafikut ei ole sõlmitud, siis edastab Raven OÜ võla sissenõudmiseks inkassosse.

Maksegraafik

Pakume maksegraafikut maksimaalselt 12 kuu pikkusele perioodile tingimusel, et tasutakse korrektselt maksegraafiku järgi. Selleks võtke ühendust Raven OÜ klienditeenindusega telefonil 607 0426 või e- posti aadressil E-mail on kaitstud spämmirobotite eest, Javascript peab olema sisse lülitatud


 

VEENÄITUDE TEAVITAMINE

Raasiku Vallavolikogu määrus ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni kasutamise eeskirja kohaselt tuleb kõigil klientidel vee või ärajuhitud reovee koguse näidud esitada kord kuus.

Näidud palume teatada iga kuu viimasel kuupäeval, kuid mitte hiljem kui 2. kuupäevaks. 

Näidu teatamiseks valige üks järgnevatest võimalustest:

1. Saatke kiri e-posti aadressile E-mail on kaitstud spämmirobotite eest, Javascript peab olema sisse lülitatud   (e-kirja märkida täpne tarbimiskoha aadress ja veearvesti näit)

2. Helistades telefonile 607 0426 (töövälisel ajal võtab vastu automaatvastaja)

3. Täites allolevad lahtrid ja vajutades "Saada näidud" nuppu. Lahtrite täitmine on kohustuslik. Kui lahtrite üks osa jääb täitmata, siis näit meieni ei jõua.