Kaugloetavate veevarvestite paigaldamisest Trüki

 

Meil on hea meel Teid teavitada, et pärast pikemaajalist ettevalmistamist ja põhjalikumat analüüsimist, oleme kuulutanud välja hanke kaugloetavate veearvestite paigaldamiseks. Veearvestite asendamise peamine eesmärk on tagada klientidele edaspidi mugav ja täpne arveldus ning kaasaegsetele nõuetele vastavate mõõteseadmete olemasolu.

Pärast hanke võitjaga töövõtulepingu sõlmimist, tellitakse arvestid ja eeldatavasti umbes kahe kuu jooksul pärast lepingu sõlmimist, hakatakse veearvesteid asendama. Tööde valmimise esialgne lõpptähtaeg on 31.03.2018, millele järgneb mõningane häälestus- ja testimisperiood.

Kuidas veearvesti paigaldamine välja näeb?

Iga ÜVK kliendi kinnistu kohta paigaldatakse üks kaugloetav ultraheli veemõõtja, mille alusel hakatakse edaspidi arveldama. Selleks palume klientidel tagada juurdepääs ja valmistada ette veemõõdusõlmed.

Seega esmalt tuleks klientidel kontrollida ja vabastada olemasoleva veearvesti ees olev ruum, et oleks võimalik arvestit vahetada või veemõõdusõlme puudumisel palume klientidel tagada nõuetekohane veemõõdusõlm, kuhu oleks võimalik veearvesti paigaldada. Selleks palume tutvuda meie veebilehel oleva veemõõdusõlme joonisega http://www.ravenou.ee/images/stories/veemduslme_tuupjoonis.pdf . Ühtlasi juhime Teie tähelepanu sellele, et vastavalt Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni seadusele ja Raasiku valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni kasutamise eeskirjale on kliendil kohustus tagada nõuetele vastav kinnistu ja hoone sisene vee- ja kanalisatsioonitorustik alates liitumispunktist (mis on üldjuhul 1 meeter väljaspool kinnistu piiri) sh veemõõdusõlme olemasolu hoones ning juurdepääs veearvesti paigaldamiseks, vahetamiseks ja kontrollimiseks.

Seejärel võtab Teiega ühendust hanke võitnud töövõtja, kes lepib Teiega kokku täpsema aja ja viisi, millal ja kuidas veearvesti asendatakse ning paigaldamise päeval paigaldab uue kaugloetava veearvesti. Töödest koostatakse akt ja foto, mille alusel koostame ja edastame Teile uue teenuslepingu. Seega palume vajadusel värskendada oma kontaktandmeid ja e-posti aadressi, kuhu saaksime edaspidi teenuslepingu, arved ja teenust puudutavat olulist infot edastada. Andmete muudatusest palume teavitada aadressile E-mail on kaitstud spämmirobotite eest, Javascript peab olema sisse lülitatud .

Millega arvestada pärast paigaldust?

Pärast veearvesti asendamist peab arvestama sellega, et veearvesti ei ole koheselt kaugloetav vaid kauglugemisele üleminemiseks, läheb veel veidi aega ja veearvesti näite peab klient mõnda aega edasi teavitama. Loodame täielikule kauglugemise üle minna 2018 aasta suveks, millest teavitame oma veebilehel ja edastame vastava teavituse e-kirjaga. Pärast seda muutub kliendi jaoks mugavamaks see, et vee-ettevõte kogub veearvestite näite ise ja kliendid vabanevad tülikast vajadusest teavitada igakuiselt veearvesti näite.

Täpsemalt on võimalik hanke ja selle dokumentidega tutvuda aadressil https://riigihanked.riik.ee/register/hange/190254 .

 

Parimate soovidega

OÜ Raven