Katkestused veevarustuses 06-07.03.17 Raasiku alevikus Trüki
 
Seoses Raasiku aleviku ühisvee ja -kanalisatsiooni arendamise I etapi uute veetorustike katsetamise ja ümberühendamisega teavitame, et 06.03.17 kell 08:30-17:30 ja 07.03.17 kell 8:30-17:30 toimub mitmetunnine katkestus veevarustuses. Palume antud ajavahemikuks varuda piisaval hulgal tarbevett. 
 
Ehitaja andmetel on katkestusega peamiselt hõlmatud Raasiku alevikus järgmised kinnistud- Pargi tn 6 ja 8, Põllu 5, 7, 10 ja 12, Jägala 45, Meierei tn 25, Meierei tn 27, Meierei tn 27a, Meierei tn 28, Meierei tn 30, Meierei tn 32, Meierei tn 29 ja Meierei tn 31.
 
Täpsemat infot ehitustööde ja veevarustuse katkestuste kohta saab alltöövõtu korras tööde teostaja Santeks Infra OÜ kontaktnumbrilt 53 229 909. Ülejäänud murede või uue veetorustikuga liitumistega küsimuste korral, palume võtta ühendust OÜ-ga Raven vastavalt veebilehel avaldatud telefonidel või saata e-kiri E-mail on kaitstud spämmirobotite eest, Javascript peab olema sisse lülitatud  

Ühtlasi paneme uue torustikuga hõlmatud kinnistute omanikele südamele, et uusi ühendusi vee- ja kanalisatsioonitorustikuga ei tehtaks enne ehitustööde lõppemist, sest osaliselt väljaehitatud torustik ei pruugi olla ühissüstemiga ühendatud ja torustiku survekatsetamisel võib rikneda Teie hoonesisene torustik. Kõik olemasolevate torustike ümberühendused uutele trassidele teeb ehitaja siis, kui uus rajatud trass on selleks valmis.
 

Vabandame võimalike ebameeldivuste tõttu.