Aruküla ühisvee ja –kanalisatsiooni rahastamistaotlus sai positiivse otsuse

 
SA Keskkonnainvesteeringute Keskus otsustas 05.01.2018 rahuldada OÜ Raven 16.10.2017 esitatud Aruküla ühisvee ja –kanalisatsiooni rahastamistaotluse. Positiivse otsuse tulemusel loeti investeering kogumaksumuses 2 958 201,75 eurot abikõlbulikuks. 
 
Vastavalt finants- ja majandusanalüüsile kujunes abimääraks 78,73%, mis tähendab, et projekti toetatakse ühtekuuluvusfondist summas 2 329 034,74 eurot. Omafinantseeringu summaks jääb 629 167,01 eurot, mille tasub Raasiku vald ja OÜ Raven.
 
Projekti täitmisele seadis SA Keskkonnainvesteeringute Keskus lisakohustuseks muuhulgas uuendada ÜVVK arendamise kava, mis vastaks esitatud rahastamistaotlusele ja 2014 aastal läbiviidud küsitlusele lisaküsitluse, mille alusel peab rohkem kui 60% kinnistuid olema nõus liituma hiljemalt 5 aasta jooksul pärast projekti lõppemist.
 
Projekti ajakava järgi on vastavad ehitus- ja omanikujärelevalve hanked plaanis läbi viia 2018 aasta esimeses pooles ja tööde valmimine planeeritud 2019 aasta teises pooles.