Aruküla ÜVK alas ülikiire interneti rajamise läbirääkimised Trüki

 
Seoses lähiajal selguvate Aruküla ÜVK hangetega, oleme paralleelselt pidamas Telia ja Elektrileviga läbirääkimisi ÜVK projektiga samaaegseks ülikiire interneti rajamiseks, mis võimaldaks ligi 1 kuni 10 Gbit/s üles- ja allalaadimiskiirusel toimivat interneti nn tulevikuvõrku.
 
Aruküla ÜVK projekti teostamisel avatakse torustike paigaldamiseks kaevis, kuhu oleks teoreetiliselt võimalik paigaldada ka sidevõrgud. Seega arutame hetkel võimalusi paigaldada sobiv fiiberoptika ühisesse kaevisesse. Oluline saab seejuures olema, et paigaldatav fiiberoptika tehnoloogia võimaldaks taolist ühispaigaldust, oleks tagatud paigaldatavate kommunikatsioonide edaspidine normaalne koostoimimine, kõik rajamisega seonduvad ja hilisemad hoolduskulud peab kandma sidevõrgu rajaja ning edaspidine omanik.
 
Kuigi ülejäänud maailmas on taoline ühistesse trassidesse erinevate kommunikatsioonide paigaldamine tiheasustusega aladel juba kasutusel, siis taolise sidevõrgu rajamine on Eestis mõnes mõttes unikaalne. Eestis on üldjuhul eeldatud, et kommunikatsioonid peaksid paiknema erinevatel trassidel, kohati lausa erinevatel sõidutee külgedel ja laiades kaitsevööndites, kuid tehnoloogia edasi arenedes ei pea see alati enam nii olema.
 
Kahjuks hetkel küll midagi kindlat veel lubada ei saa ja esialgsed arutelud ning läbirääkimised alles käivad, on Telia ja Elektrilevi näidanud üles suurt huvi projektis osalemiseks. Seega loodame parimat ja projekti õnnestumist.