Algab kaugloetavate veevarvestite paigaldamine Trüki

 

Novembris algab kaugloetavate veearvestite paigaldamine. Veearvestid on plaanis vahetada kõikides OÜ Raven teenindupiirkondades. Lokaator OÜ ja Projektin OÜ paigaldavad Saksa tootja Diehl Metering GmbH ultraheli veearvestid tüüp (mark) Hydrus. 

arvesti_hydrus.png
   
 
 
 

Paigaldamise protsess:

Enne arvesti paigaldamist helistab kliendile lukksepp ja esitab arvesti paigalduskohaga seotud küsimused ning lepib kliendiga kokku arvesti paigaldamise aja.

Palume kliendil arvesti senine asukoht üle vaadata ja leida vastused järgnevatele küsimustele:

1. Kas Teil on veearvesti olemas ja kus see paikneb?
Näitlikud vastused:
a) Keldris, eraldi asetsevas ruumis
b) Kraanikausi all kitsastes tingimustes
c) Kipsseina taga
d) Teistsugune situatsioon?
 
2. Millist marki ja millise pikkusega on olemasolev veearvesti?
a) Tavapäraselt on arvesti pikkus 110 või 130 mm.
 
3. Millisest materjalist on toru majas sees (tsink, plast)?

4. Kas on teada, kus asub väljaspool hoonet vee sulgemise kraan (peakraan)?

Kokkulepitud ajal tuleb luksepp ja paigaldab uue kaugloetava veearvesti!

Palume klientidel tagada veearvestitele ja uue arvesti paigaldamiseks vaba juurdepääs veemõõdusõlmele ja vajadusel eelnevalt teha ruumi arvesti vahetamiseks.

Veearvesti paigaldaja on varustatud töötõendiga ning autod tavapäraselt veearvestite vahetamisest teavitava sildiga.

Esmalt tuleks klientidel kontrollida ja vabastada olemasoleva veearvesti ees olev ruum, et oleks võimalik arvestit vahetada või veemõõdusõlme puudumisel palume klientidel tagada nõuetekohane veemõõdusõlm, kuhu oleks võimalik veearvesti paigaldada. Selleks palume tutvuda meie veebilehel oleva veemõõdusõlme joonisega http://www.ravenou.ee/images/stories/veemduslme_tuupjoonis.pdf. Ühtlasi juhime Teie tähelepanu sellele, et vastavalt Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni seadusele ja Raasiku valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni kasutamise eeskirjale on kliendil kohustus tagada nõuetele vastav kinnistu ja hoone sisene vee- ja kanalisatsioonitorustik alates liitumispunktist sh veemõõdusõlme olemasolu hoones ning juurdepääs veearvesti paigaldamiseks, vahetamiseks ja kontrollimiseks.

Seejärel võtab Teiega ühendust hanke võitnud töövõtja, kes lepib Teiega kokku täpsema aja ja viisi, millal ja kuidas veearvesti asendatakse ning paigaldamise päeval paigaldab uue kaugloetava veearvesti. Töödest koostatakse akt ja foto, mille alusel koostame ja edastame Teile vajadusel uue teenuslepingu. Seega palume värskendada oma kontaktandmeid ja e-posti aadressi, kuhu saaksime edaspidi teenuslepingu, arved ja teenust puudutavat olulist infot edastada. Andmete muudatusest palume teavitada aadressile E-mail on kaitstud spämmirobotite eest, Javascript peab olema sisse lülitatud .

Millega arvestada pärast paigaldust?

Pärast veearvesti asendamist peab arvestama sellega, et veearvesti ei ole koheselt kaugloetav vaid kauglugemisele üleminemiseks, läheb veel veidi aega ja veearvesti näite peab klient mõnda aega edasi teavitama. Loodame täielikule kauglugemise üle minna 2018 aasta suveks, millest teavitame oma veebilehel ja edastame vastava teavituse e-kirjaga. Pärast seda muutub kliendi jaoks mugavamaks see, et vee-ettevõte kogub veearvestite näite ise ja kliendid vabanevad tülikast vajadusest teavitada igakuiselt veearvesti näite.

Täpsemalt on võimalik hanke ja selle dokumentidega tutvuda aadressil https://riigihanked.riik.ee/register/hange/190254 .

Kaugloetavate arvestite eripärad

·         Arvestid fikseerivad järgmised avariisignaalid:

                1.            Õhk veearvestis

                2.            Magnetiga mõjutamine

                3.            Vee tagasivool

                4.            Veeleke majasiseses süsteemis

                5.            Ümbritseva õhutemperatuuri langemine alla +3°C

·         Arvesti näitude nähtavaks tegemine

Arvesti näidiku saab aktiveerida puudutades valgustundlikku nuppu. Nupu korduval puudutamisel kuvatakse erinev parameeter. Summaatori näidu kuvamise korral ilmub noolekene ühiku „m³“ kohale.

Soovi korral saate arvestite tarnija ja paigaldajaga kontakteeruda järgnevatel kontaktidel:

Lokaator OÜ ja Projektin OÜ: üldtelefon +372 53 463 115, e-post: E-mail on kaitstud spämmirobotite eest, Javascript peab olema sisse lülitatud

Kontaktisik: Arvo Saare -  5026 476. Koduleht: www.lokaator.ee